Loading...

23.03.2017

BTS&Partners & BCCT Breakfast and Seminar

7 Nisan 2016’da yasalaşan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere veri işleme faaliyetleri kapsamında çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Yapılacak sunumda, “kişisel veri”, “veri işleme”, “veri sorumlusu”, “açık rıza” gibi kavramlar açıklanarak, veri işleyen kişilerin Kanun kapsamında uymaları gereken usul ve esaslar ile yükümlülüklere değinilecektir. Sunumda ayrıca Türkiye’deki Kanun ve ilgili AB mevzuatı arasındaki önemli farklılıklara da değinilecektir.

 

The Turkish Personal Data Protection Act, which was enacted on April 7, 2016, imposes various obligations on natural and legal persons processing personal data. In the presentation, terms such as “personal data”, “processing of personal data”, “data controller”, and “consent” will be explained, and rules and procedures that need to be followed by data controllers and processors will be discussed. In addition, key differences between the Turkish Act and the relevant EU Directive and Regulation will be discussed in the presentation.

Share with:

10.05.2018

ACCELERATING GDPR COMPLIANCE

08.05.2018

BREAKFAST SEMINAR WITH LOSTAR

11.04.2018

BRITCHAM & SWISSCHAM MEMBERS AT BTS & PARTNERS DATA PROTECTION SEMINAR

04.04.2018

BIOSIMILARS & BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS SEMINAR